Home  /   Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

 

Geen contracten met zorgverzekeraars

Psychotherapiepraktijk Kees Zwijnenburg heeft er expliciet voor gekozen om per 1 januari 2020 geen contracten met zorgverzekeraars meer af te sluiten. De reden hiervoor is dat ik mij niet kan vinden in de voorwaarden en vergoedingen die zorgverzekeraars aan deze contracten stellen. De verzekeraars schrijven in toenemende mate voor wat we moeten doen, welke behandelvormen toegepast moeten worden en hoe lang de behandeling mag duren. Dat staat regelmatig haaks op de professionele standaarden in ons vak.

De column van Pieter Derks over het DBC-systeem geeft een aantal van de zwaktes van het huidig systeem mooi weer (klik hier).

Helaas heeft de Tweede Kamer de bespreking van de vergoedingen door zorgverzekeraars over de zomer heen getrokken, waardoor ook voor 2021 ik geen contracten meer zal kunnen afsluiten met de zorgverzekeraars (, tenzij ik toch akkoord gaat met de oude voorwaarden en eisen). Ook voor 2021 raad ik aan om een restitutiepolis te nemen, aangezien ik contractvrij blijf werken.

 

Vergoedingen

De psychotherapie, die ik geef, valt onder de Gespecialiseerde GGZ en wordt in principe volledig vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering, mits je bent doorverwezen door je huisarts en over een volledig ingevulde verwijsbrief beschikt. Er is geen beperking aan het aantal therapiegesprekken dat vergoed wordt. Behandeling wordt achteraf  (of iedere 365 dagen na het eerste behandelcontact) gedeclareerd volgens de zogenaamde DBC-systematiek. Uiteraard kun je er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Dan is een verwijsbrief niet nodig.

Dat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars, betekent niet dat zorg bij Psychotherapiepraktijk Kees Zwijnenburg niet vergoed wordt. De hoogte van de vergoeding is echter wel afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat je hebt gekozen. Kies je voor 2020 een volledige (100%) restitutiepolis af te sluiten, dan worden de kosten van je behandeltraject meestal (bijna) volledig vergoed.

Een restitutiepolis is helaas in 2020 aanzienlijk duurder dan voorheen. Over het algemeen is een restitutiepolis in 2020 per maand € 8,- tot € 11,- duurder dan een naturapolis, maar dat is bijna alle gevallen nog altijd veel goedkoper dan een deel zelf betalen. 

Indien je een andere polis hebt (bijvoorbeeld een budget-, natura- of een gemengde polis), dan wordt meestal ten minste 70% van de kosten vergoed. Ik raad je aan contact op te nemen met je zorgverzekeraar om dit goed na te vragen, voordat je de therapie start.

 

Eigen risico

Houdt rekening met het eventueel nog te verrekenen eigen risico. Voor 2019 en 2020 is dat € 385,-.

 

Tarieven

Het maximumtarief voor behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en is ingedeeld naar aantal minuten van de volledige behandeling. Deze tarieven worden bij je zorgverzekeraar gedeclareerd.

Aan het einde van de behandeling ontvang je een overzicht van de aan jou in rekening gebrachte kosten en het aantal behandelminuten. Dit overzicht kun je vervolgens indienen bij jouw zorgverzekeraar voor restitutie van (een gedeelte van) de kosten. Zie ook bij ‘Kosten’ voor meer uitleg. Je zorgverzekeraar brengt altijd het eigen risico in rekening, zowel bij gecontracteerde als niet- gecontracteerde zorg.

Samen bespreken we in de intakefase wat de (verwachte) kosten zijn van behandeling, hoe deze gefactureerd worden en wat de betalingsvoorwaarden zijn. Pas na overeenstemming starten we met de behandeling.

Overige tarieven

Mocht je geen declaratie willen indienen bij de zorgverzekeraar, dan hanteer ik een vast uurtarief. Ook voor onverzekerde zorg hanteer ik ditzelfde vaste uurtarief.

De tijd die ik besteed aan verslaglegging, onderzoek en overleg (met derden) zal ook worden opgenomen in de nota.

Niet te declareren zorg € 110,- per uur
Onverzekerde zorg € 110,- per uur
 
 
 
 
 

‘No show’

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Dit kan telefonisch (door de voicemail in te spreken) of per mail. Indien je dit niet of te laat doet, wordt voor de gereserveerde tijd een bedrag van 75 euro in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet te declareren bij de zorgverzekeraar; niet door mij, maar ook niet door jou. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur betaald te zijn. 

 

Betaling

Je krijgt altijd zelf de rekening mee aan het einde van de behandeling en bij een langere behandeling in ieder geval na een jaar. Deze dien jij vervolgens zelf in bij uw zorgverzekeraar. Je betaalt het totaalbedrag dat op de factuur staat, ongeacht de vergoeding die je zelf krijgt van uw zorgverzekeraar.

 
 

Betalingsvoorwaarden

Je wordt verzocht de factuur binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen. Indien je na 30 dagen niet hebt betaald, krijg je een herinneringsfactuur. Mocht deze na 14 dagen nog niet zijn voldaan, dan ontvang je een aanmaning, waarin € 20,00 administratiekosten zijn verbonden. Als ook deze aanmaning na een periode van 7 dagen niet wordt voldaan, ontvang je een ingebrekestelling, wederom verhoogd met € 20,00 administratiekosten. Indien ook hierna betaling uitblijft, geef ik na nogmaals 7 dagen de openstaande factuur uit handen aan een incassobureau, dat de verschuldigde factuur daarna bij jou zal innen. Alle bijkomende kosten voortvloeiend uit het inschakelen van het incassobureau zullen bij jou in rekening worden gebracht.

 

Keuze zorgverzekering

Aan het einde van ieder jaar kun je een nieuwe verzekeringspolis afsluiten. Mocht je willen overstappen, dan is het goed twee data in de gaten te houden. Vóór 1 januari dien je je huidige verzekering te hebben opgezegd. Vóór 1 februari van datzelfde jaar moet je een nieuwe verzekeraar hebben gekozen. Naast de gebruikelijke vergelijkingssites over zorgverzekeraars, kun je gebruik maken van het overzicht van decontractvrijepsycholoog.nl. Daar staat duidelijk aangegeven welke percentages vergoed worden. Je kunt ook veel informatie over zorgverzekeraars vinden op de zorgwijzer en over vergoedingen op de website van de LVVP.