Kosten en vergoedingen in 2024


Geen contracten met zorgverzekeraars

Psychotherapiepraktijk Kees Zwijnenburg heeft er expliciet voor gekozen om per 1 januari 2020 geen contracten met zorgverzekeraars meer af te sluiten. De reden hiervoor is dat ik mij niet kan vinden in de voorwaarden en vergoedingen die zorgverzekeraars aan deze contracten stellen. De verzekeraars schrijven in toenemende mate voor wat we moeten doen, welke behandelvormen toegepast moeten worden en hoe lang de behandeling mag duren. Dat staat regelmatig haaks op de professionele standaarden in ons vak.

Helaas heeft de Tweede Kamer zich nog niet uitgesproken over de vergoedingen door zorgverzekeraars, waardoor ook voor 2022 ik geen contracten meer zal kunnen afsluiten met de zorgverzekeraars (, tenzij ik toch akkoord gaat met de oude voorwaarden en eisen). Ook voor 2022 raad ik aan om een restitutiepolis te nemen, aangezien ik contractvrij blijf werken.


Vergoedingen

De psychotherapie, die ik geef, valt onder de Gespecialiseerde GGZ en wordt in principe volledig vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering, mits je bent doorverwezen door je huisarts en over een volledig ingevulde verwijsbrief beschikt. Er is geen beperking aan het aantal therapiegesprekken dat vergoed wordt. Omdat ik geen contracten meer met zorgverzekeraars heb, moet je basisverzekering wel een restitutiepolis zijn om je zorgverzekeraar 100% te laten vergoeden. De afgelopen jaren zijn steeds meer zorgverzekeraars met volledige restitutiepolissen gestopt, dus controleer goed waar je recht op hebt.

Behandeling wordt volgens het Zorg Prestatie Model vergoed. Je krijgt tweemaandelijks een rekening met een overzicht van het aantal gesprekken en het bijbehorend bedrag dat je moet betalen. Voor meer informatie over het Zorg Prestatie Model en de onkosten klik je hier. Uiteraard kun je er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Dan is een verwijsbrief niet nodig.

Dat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars, betekent niet dat zorg bij Psychotherapiepraktijk Kees Zwijnenburg niet vergoed wordt. De hoogte van de vergoeding is echter wel afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat je hebt gekozen. Heb je een volledige (100%) restitutiepolis afgesloten, dan worden de kosten van je behandeltraject in principe volledig vergoed (met uitzondering van je eigen risico). Het is altijd verstandig om eerst te controleren hoeveel vergoed wordt.

Een restitutiepolis is duurder dan een naturapolis, maar dat is bijna alle gevallen nog altijd veel goedkoper dan een deel zelf betalen. Helaas neemt het aantal zorgverzekeraars met een restitutiepolis af. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van de verschillende zorgverzekeraars en hoeveel elke vorm van basisverzekering vergoedt. 

Indien je een andere polis hebt (bijvoorbeeld een budget-, natura- of een gemengde polis), dan wordt slechts een deel van de kosten vergoed. Ik raad je aan contact op te nemen met je zorgverzekeraar om dit goed na te vragen, voordat je de therapie start en voor jezelf af te wegen of je het restbedrag zelf kan en wilt betalen.


Eigen risico

Houdt rekening met het eventueel nog te verrekenen eigen risico. Voor 2023 en 2024 is dat € 385,-.

 

Tarieven

Het maximumtarief voor behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven worden gebruikt bij het opstellen van de rekening. Deze rekening moet je vervolgens indienen bij jouw zorgverzekeraar voor restitutie van (een gedeelte van) de kosten. Zie ook bij ‘Kosten’ voor meer uitleg. Je zorgverzekeraar brengt altijd het eigen risico in rekening, zowel bij gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg.

Samen bespreken we in de intakefase wat de (verwachte) kosten zijn van behandeling, hoe deze gefactureerd worden en wat de betalingsvoorwaarden zijn. Pas na overeenstemming starten we met de behandeling.

Overige tarieven

Mocht je geen declaratie willen indienen bij de zorgverzekeraar dan hanteer ik een vast tarief, wat overeenkomt met de door de NZa vastgelegde vergoedingen voor verzekerde zorg.

De tijd die ik besteed aan verslaglegging, onderzoek en overleg (met derden) zal ook worden opgenomen in de nota.


          

Niet te declareren zorg 2023 (volgens de NZa-normen)

 

€ 179,24 voor gesprekken van 45 tot 60 minuten

€ 212,00 voor gesprekken van 60 tot 75 minuten

Intakegesprekken vallen onder diagnostiek en zijn € 212,44 voor 45 tot 60 minuten

 
 
‘No show’

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Dit kan telefonisch (de voicemail inspreken is voldoende), per app of per mail. Indien je dit niet of te laat doet, wordt voor de gereserveerde tijd een bedrag van 100 euro in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet te declareren bij de zorgverzekeraar. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur betaald te zijn. 


Betaling

Je krijgt altijd zelf de rekening toegestuurd.  Dit gebeurt tweemaandelijks en deze dien jij vervolgens zelf in bij je zorgverzekeraar. Je betaalt het totaalbedrag dat op de factuur staat, ongeacht de vergoeding die je zelf krijgt van je zorgverzekeraar.

 
 

Betalingsvoorwaarden

Je wordt verzocht de factuur binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen. Indien je na 30 dagen niet hebt betaald, krijg je een herinneringsfactuur. Mocht deze na 14 dagen nog niet zijn voldaan, dan ontvang je een aanmaning, waarin € 20,00 administratiekosten zijn verbonden. Als ook deze aanmaning na een periode van 7 dagen niet wordt voldaan, ontvang je een ingebrekestelling, wederom verhoogd met € 20,00 administratiekosten. Indien ook hierna betaling uitblijft, geef ik na nogmaals 7 dagen de openstaande factuur uit handen aan een incassobureau, dat de verschuldigde factuur daarna bij jou zal innen. Alle bijkomende kosten voortvloeiend uit het inschakelen van het incassobureau zullen bij jou in rekening worden gebracht. Bij betalingsachterstand is Psychotherapiepraktijk Kees Zwijnenburg gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de patiënt aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

 

Keuze zorgverzekering

Aan het einde van ieder jaar kun je een nieuwe verzekeringspolis afsluiten. Mocht je willen overstappen, dan is het goed twee data in de gaten te houden. Vóór 1 januari dien je je huidige verzekering te hebben opgezegd. Vóór 1 februari van datzelfde jaar moet je een nieuwe verzekeraar hebben gekozen. Naast de gebruikelijke vergelijkingssites over zorgverzekeraars, kun je gebruik maken van het overzicht van decontractvrijepsycholoog.nl. Het overzicht staat ook hier. Daar staat per zorgverzekeraar duidelijk aangegeven welke percentages per type basisverzekering vergoed worden. Je kunt ook veel informatie over zorgverzekeraars vinden op de zorgwijzer.