Werkwijze

De eerste twee gesprekken hebben het karakter van een intake; samen zo goed mogelijk in kaart brengen wat er speelt en waar we ons in de komende gesprekken op moeten richten. Soms zijn aanvullende vragenlijsten noodzakelijk om de klacht nog duidelijker in beeld te brengen. Op basis van deze gesprekken en de uitkomsten van de vragenlijsten wordt een diagnose gesteld. Als er aanleiding is voor verdere behandeling wordt een behandelplan opgesteld, met je besproken en ondertekend. Daarmee hebben we beiden de doelen helder en kunnen we met de behandeling beginnen.

De verwijzer, meestal de huisarts, wordt aan het begin en einde van de behandeling geïnformeerd, tenzij je daar bezwaar tegen maakt. Anderen ontvangen nooit informatie zonder jouw schriftelijke instemming.

Voor psychotherapie kun jij je aanmelden met een verwijzing van huisarts of medisch specialist. Op deze verwijzing moet duidelijk de datum staan, de (vermoedelijke) diagnose, dat Specialistische GGZ gevraagd wordt en een handtekening van de verwijzer. Bij het eerste gesprek neem je deze verwijzing, een geldig identiteitsbewijs en je zorgverzekeringsbewijs mee. Het behandelen van psychoses, schizofrenie, verslavings- en forensische problemen behoort niet tot het werkgebied van mijn psychotherapiepraktijk. Ook als er mogelijk acute crisisinterventies nodig zijn, buiten de kantooruren contact nodig is, je niet (door vakanties en congressen) enkele weken zonder therapie kan of bij intensievere behandelvormen zoals meermalen per week, dagbehandeling of deeltijdbehandeling zul je met je huisarts moeten overleggen over een beter alternatief.
Ik adviseer je ook in je keuze mee te nemen dat een eenmanspraktijk voor- en nadelen heeft; er werken geen andere mensen in mijn praktijk. Dat betekent dat je alleen met mij te maken hebt. Maar dat maakt ook dat als ik vakantie heb (Ga van alle schoolvakanties uit) of naar congressen moet, de therapie uitvalt en we elkaar pas (vaak enkele weken later) kunnen spreken op de volgende afspraak.
Ik werk met afspraken op een vaste dag in de week en een vast tijdstip. De therapie-uren zijn op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Therapie in de avonduren is bij mij geen mogelijkheid.

Hoe lang duurt de therapie?

Een sessie duurt drie kwartier. In eerste instantie maak ik vaak tweewekelijks afspraken. Eventueel kan dit verhoogd worden naar wekelijks, mits mijn agenda dat toelaat. Als de therapie richting afronding gaat, wordt vaak de frequentie eerst een tijdje verlaagd voordat we werkelijk stoppen. Het aantal sessies is afhankelijk van je klacht en is lastig in te schatten doordat ieder persoon uniek is. Ik behandel als klinisch psycholoog complexere problematiek, mensen die vaker zijn vastgelopen of eerder hulpverlening hebben gehad. Hierdoor is de behandelduur langer en duurt een therapie vaak meerdere jaren.

Verhinderd?

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, bel dan minimaal 24 uur van tevoren af. Ik kan er dan voor zorgen dat er iemand anders van de vrijgekomen tijd gebruik kan maken. Als je later afbelt, moet ik je de gereserveerde tijd in rekening brengen, want de verzekering vergoedt dit dan niet (‘no show’).

Tijdstip van bellen:

Ik heb geen secretariaat, waardoor ik telefonisch niet altijd bereikbaar ben, maar je kunt doordeweeks tijdens werktijden altijd bellen en een boodschap inspreken. De voicemail wordt geregeld afgeluisterd. Een mail sturen werkt vaak nog makkelijker. Ik streef er naar om binnen twee werkdagen contact op te nemen.
Buiten mijn werkdagen en werktijden kun je voor dringende zaken contact opnemen met de huisartsenpost (tel. 0900 5009 000).